Dynamisch jongerenwerk

Online leefwereld van jongeren

 

Het team Jongerenwerk van De Schoor werkt al geruime tijd samen met Youth Spot. Het lectoraat Youth Spot /Jongerenwerk van Hogeschool van Amsterdam heeft deze maand de brochure Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren gepubliceerd, te downloaden op zowel de website van de HvA als van De Schoor. Het afgelopen jaar hebben 28 jongerenwerkers van 14 jongerenwerkorganisaties – waaronder De Schoor - bij 175 jongeren en 140 stakeholders materiaal verzameld. Als eindproduct van deze fase van het onderzoek is een brochure gemaakt. In de brochure staan zes ontwikkelingsbehoeften van jongeren in de online leefwereld en drie methodieken beschreven waarmee jongerenwerkers kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren door in te spelen op deze ontwikkelingsbehoeften.

 

Klik op de afbeelding hiernaast om de brochure te openen!

Privacyverklaring
Het Dynamisch Jongerenwerk maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere