Dynamisch jongerenwerk

         Betekenis van jongerenwerk voor jongeren in specialistische jeugdzorg

Beste professional,                 

 

In maart 2021 heb je via een interview meegewerkt aan verkennend onderzoek naar de betekenis van jongerenwerk voor jongeren in specialistische jeugdzorg. Nogmaals hartelijk dank voor je medewerking!

 

Welke inzichten heeft dit onderzoek opgeleverd?

Op basis van alle interviews met 7 jongerenwerkers, 6 jeugdhulpverleners en 7 jongeren hebben we vijf ontwikkelmogelijkheden blootgelegd die het jongerenwerk biedt voor deze doelgroep ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkeling, herstel en maatschappelijke participatie. Jongerenwerkers blijken ten eerste een brug naar de professionals uit de jeugdzorg. Via deze brug kan het vertrouwen van de jongeren in de jeugdzorg groeien, waardoor acceptatie van hulp toeneemt. Ook komen jongeren in jeugdzorgtrajecten via het jongerenwerk in contact met leeftijdsgenoten die hen informele steun bieden. Ten derde kunnen jongeren hun eigenwaarde en zelfbeeld versterken door deelname aan collectieve activiteiten (zoals sport, theater, of iets voor de buurt). Ook krijgen deze jongeren mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren in de maatschappij door via theater of vlogs andere jongeren te bereiken die kampen met bv ‘donkere gedachten’. Hierdoor ervaren deze jongeren dat ze van betekenis zijn voor anderen en durven door deze ervaringen nieuwe stappen te zetten, naar bijvoorbeeld opleiding of betaald werk. Tot slot ondersteunen jongerenwerkers deze jongeren in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Ook na 18 jaar, wanneer de jeugdzorg vaak ophoudt,  hebben deze jongeren behoefte aan laagdrempelige ondersteuning bij hun weg naar zelfstandigheid. Gebrek aan ondersteuning vergroot het risico dat deze jongeren vastlopen in een samenleving waar het tempo hoog ligt en voortdurend veranderingen plaatsvinden.

 

Door deelname in het jongerenwerk ontstaat ook de kans om de specialistische jeugdzorg eerder af te schalen. Dit inzicht geeft gemeenten en de jeugdzorg een beter begrip van het jongerenwerk als mogelijke partner om de druk op de jeugdzorg te verlichten. Dit alles vraagt om de aanwezigheid van laagdrempelig jongerenwerk in de wijk óók voor deze jongeren. Jongerenwerkers en hulpverleners moeten nieuwsgierig zijn naar elkaars expertise en samen met jongeren (en hun ouders) afstemmen hoe zij het best kunnen samenwerken aan de ontwikkeling van jongeren.

 

De publicatie is te downloaden via https://jeugdmonitor.cbs.nl/publicaties

Resultaten van het onderzoek zijn ook meegenomen in de voortgangsbrief van juni 2021 over Jeugdhulp richting de Tweede kamer.

Naast deze publicatie is er ook een wetenschappelijk artikel geschreven dat momenteel wordt beoordeeld door vakgenoten.

Vanaf maandagochtend zullen wij en Sociaal Werk Nederland het rapport delen via onze netwerken en social media kanalen. Zouden jullie de resultaten dan ook onder de aandacht willen brengen in jullie eigen professionele netwerk, organisatie en gemeente? En natuurlijk bij de jongeren die hebben meegewerkt?

 

Indien je vragen hebt naar aanleiding van, neem gerust contact op.

 

Hartelijke groet,

Mede namens Jeroen en Daniel

Privacyverklaring
Het Dynamisch Jongerenwerk maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere