Dynamisch Jongerenwerk

                                    Jongerenwerk op school

Jongerenwerk als schakel tussen onderwijs, zorg en veiligheid. In Culemborg doen ze het en met verbluffende resultaten. Wat zijn de effecten en voorwaarden van die samenwerking en hoe betalen we die ‘keiharde preventie’?

 

Net als veel andere gemeenten staat de gemeente Culemborg voor grote uitdagingen als het om haar jeugd gaat. Ze zien meer jongeren met mentale problemen die zorg nodig hebben, een groeiende groep die opgroeit in armoede, steeds jongere jeugd die wordt geronseld voor drugscriminaliteit, verslaving, schooluitval en onrust door zwaar vuurwerk. Het zijn urgente vraagstukken die Culemborg nu integraal aanpakt vanuit zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid. Waar mogelijk samen met ouders en jongeren.

 

Om deze integrale aanpak te versterken zijn met tijdelijke NPO-gelden jongerenwerkers actief op twee VO-scholen waar dagelijks 4300 leerlingen te vinden zijn.  Tijdens een werkbezoek op 8 november 2023 werden praktijkervaringen gedeeld met onder andere ministeries, VO-raad, de burgemeester en de wethouder welzijn.

 

Wil je meer lezen kan dat hier: Jongerenwerk op school; wat zijn de effecten en hoe betalen we het? | Sociaal Werk Nederland.

Privacyverklaring Ontmoet ons op:
Het Dynamisch Jongerenwerk maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere